Chính Sách Bảo Mật của Nhà Sạch Hoàn Mỹ

Ngày hiệu lực: 19/07/2017

1. Giới thiệu Chúng tôi, Nhà Sạch Hoàn Mỹ, địa chỉ tại Kiệt 47 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính Sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi [địa chỉ web].

2. Thu thập thông tin Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin thanh toán khi bạn:

  • Đăng ký dịch vụ.
  • Liên hệ với chúng tôi qua email hoặc các phương thức khác.
  • Sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Sử dụng thông tin Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
  • Liên lạc với bạn về dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng.
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi có liên quan (nếu bạn đồng ý nhận).

4. Chia sẻ thông tin Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp sau:

  • Khi có yêu cầu của pháp luật.
  • Để bảo vệ quyền lợi và an toàn của Nhà Sạch Hoàn Mỹ.
  • Với các đối tác dịch vụ, dưới sự ràng buộc bảo mật nghiêm ngặt.

5. Bảo vệ thông tin Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập và tiết lộ trái phép.

6. Quyền lợi của bạn Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Liên hệ chúng tôi tại info@nhasachhoanmy.com để thực hiện các quyền này.

7. Thay đổi Chính Sách Bảo Mật Chính Sách Bảo Mật này có thể được cập nhật; mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email info@nhasachhoanmy.com hoặc qua số điện thoại 0931895212.

Zalo
Zalo 0931895212